Text- och Programhuset
Översättningar   >   Ämnesområden   >   Priser   >   Referenser

Välkommen till Text- och Programhuset!

Text- och Programhuset är ett litet företag i Bad Oldesloe, mellan Lübeck och Hamburg i Tysk­land, som tillhandahåller översättningstjänster med special­inriktning på svenska och tyska. Vi som driver Text- och Program­huset heter Therese och Holger Bernhardt och är ett svensk-tyskt översättarpar med lång erfarenhet av att översätta till re­spekt­ive modersmål. Behöver du en pro­fes­sion­ell och rutinerad över­sättare till eller från tyska har du således kommit rätt.

Vi hanterar gärna både språkliga, stilistiska och kulturella särdrag och inte minst an­spel­ningar, dubbeltydigheter och fasta uttryck i de texter vi översätter. Denna språk­kompetens kombinerar vi med gedigna fack­kunskaper i teknik och natur­veten­skap, vilket gjort att vi främst specia­li­serat oss på vissa ämnes­områden som mot­svarar våra kvalifika­tioner, erfarenheter och intressen.

För att hålla hög kvalitet på de översättningar vi levererar, använder vi oss själv­klart av din företags- och ämnesspecifika terminologi och arbetar enligt den s.k. moders­måls­principen. Det innebär att de över­sätt­ningar du beställer av oss alltid utförs av en översättare som har målspråket som modersmål.

Dessutom är punktliga leveranser något som ligger oss varmt om hjärtat. Vi är näm­ligen fullt medvetna om att avtalat leveransdatum för översättningen kan vara av­görande för dig i ditt fortsatta arbete.

Vid sidan av vårt arbete som översättare skriver vi också läroböcker i svenska och utvecklar mjukvarulösningar. Denna verksamhet baserar sig på våra er­faren­heter som svensklärare respektive fysiker och mjuk­varu­utvecklare.