Text- och Programhuset

Therese Bernhardt

Översättare med tyska och svenska (moders­mål) som arbets­språk. Egen­före­ta­gare sedan 1994 och medlem i svenska översättarföreningen Översättarcentrum. Författare till läroböcker i svenska utgivna av Hueber Verlag. Många års er­faren­het som kurs­ledare i svenska i Tyskland.

Therese Bernhardt
Holger Bernhardt

Holger Bernhardt

Tysk Diplom Physiker. Över­sät­tare från svenska till tyska (moders­mål) och mjuk­varu­ut­veck­lare i eget före­tag sedan 2004. Tidigare anställd som mjuk­varu­utveck­lare och projekt­ledare samt medverkan i tysk-svenska över­sättningar.