Text- och Programhuset
Översättningar   >   Ämnesområden   >   Priser   >   Referenser

Referenser

Vi behandlar alla uppdrag strikt konfidentiellt och därför hittar du inga direkta referen­ser på vår webbplats. Men för att du ska kunna vara säker på att vi är de rätta över­sättarna för just ditt projekt, berättar vi på särskild begäran gärna mer om olika över­sättningsuppdrag vi utfört. Fråga oss bara!

Du kontaktar oss enklast via e-post eller på telefon.